CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIÊN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIÊN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

3.5.17

DÃ NGOẠI 2.5.2017

                                                    Kỷ niệm buổi dã ngoại ngày 2.5.2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét