CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2018)

CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2018)

16.12.17

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ TỔ HÓA SINH - TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
TỔ HÓA SINH - TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN SINH HỌC THÔNG QUA THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH
I. MỤC TIÊU: 
Một trong những mục tiêu của giáo dục đào tạo hiện nay là “Lý thuyết phải gắn liền với thực tiễn - Học phải đi đôi với hành” biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn một cách chính xác khoa học, làm thế nào để người học thực hiện một quá trình tự giác, tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức dưới sự điều khiển của giáo viên.
- Giúp cho giờ học sẽ trở nên sinh động hơn, vì không chỉ có giáo viên là người trình bày mà học sinh cũng tham gia vào quá trình tiếp nhận kiến thức, từ đó phát huy tính tích cực của học sinh.
- Phát huy tối đa năng lực, vai trò của mỗi giáo viên trong tổ; tăng cường ký năng  làm việc nhóm và kỹ năng thực hành của học sinh.
          -Xuất phát từ những vấn đề trên, bên cạnh việc thực hiện tốt phương pháp dạy học, tổ Hóa Sinh chúng tôi đã không ngừng học hỏi, sáng tạo, thu thập, chọn lọc, truy cập thông tin trên Internet, hệ thống tư liệu, tích hợp nhiều phương pháp nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh, nâng cao chất lượng học tập bộ môn, phát triển tư duy sáng tạo, giúp học sinh yêu thích môn học hơn. Đó cũng là nguyên nhân mà tổ chúng tôi chọn chuyên đề BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH BỘ MÔN SINH HỌC.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ:
1. Thời gian:  Lúc 9h ngày 16  tháng  12  năm 2017
2. Địa điểm:  Phòng bộ môn
3. Thành phần tham dự:
                - Đại diện BGH Trường Trường THCS Lý Tự Trọng
                - Giáo viên trong tổ Hóa Sinh
4. Nội dung sinh hoạt chuyên đề:

             - Thông qua kế hoạch nội dung buổi sinh hoạt: Cô Nguyễn Thị Thu Phong (TTCM)
                - Giáo viên dạy minh họa: Cô Nguyễn Thị Kim Oanh
                        + Bài dạy minh họa: Tiết  31  : THỰC HÀNH QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA CÁ CHÉP
                            + Môn  Sinh 7
- Báo cáo chuyên đề: Cô Trịnh Thị Kiều
5. Giáo án minh họa chuyên đề:  (Đính kèm)
6. Nội dung báo cáo: (Đính kèm)
7. Rút kinh nghiệm:
            7.1  Tiết dạy minh họa:
                        - Học sinh đã làm chủ được tiết học, cụ thể:
                             + Tự nghiên cứu trên mẫu vật để phát hiện kiến thức mới
                           + Từ những TNTH học sinh đa rút ra được đặc điểm thích nghi của cá chép với môi trường sống và rút ra được ý nghĩa của chúng.
                           + Qua đó giáo dục được ý thức bảo vệ môi trường.
8. Tổng kết buổi sinh hoạt chuyên đề:
                        + Ý kiến của BGH
                        + Tổng kết buổi sinh hoạt : Cô Nguyễn Thị Thu Phong (TTCM)
·        XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN BGH, QUÝ THẦY CÔ ĐÃ THAM DỰ BUỔI SINH HOẠT HÔM NAY
·        XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
                                                                          0 nhận xét:

Đăng nhận xét