CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2018)

CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2018)

1.12.17

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TP VÀ CHIA TAY THÂY QUANG NHÓM HÓA

GV nhóm Hóa TP

Chia tay thầy giáo Quang (Nguyễn Du)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét