CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2018)

CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2018)

2.9.18

Kỉ niệm ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945

  Thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám đã đưa nhân dân ta thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc lên vị trí làm chủ đất nước.
  Ngày 2/9/1945, trước gần một triệu đồng bào nhân dân thủ đô Hà Nội, đại diện cho hơn 20 triệu đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trước thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập" và trịnh trọng tuyên bố: Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra đời. Đây là kết quả tất yếu của "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy mươi năm nay".
   Ngày 2/9/1945 mãi mãi đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi nhất trong hành trình 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; là nơi hội tụ lòng yêu nước, biểu thị quyết tâm "đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". 67 năm kể từ ngày ấy, dù thế giới đã qua nhiều biến động khôn lường, đất nước cũng qua bao thăng trầm lịch sử, nhưng mỗi người dân Việt Nam tự hào là đã giữ trọn lời thề trước hồn thiêng sông núi; đã, đang và mãi mãi làm hết sức mình để bảo vệ và phát triển nền độc lập dân tộc.
     Hẳn trong tâm khảm của mỗi chúng ta chẳng ai có thể quên vận nước khi mới ra đời. Hai mươi mốt ngày sau ngày tuyên bố độc lập, Nhà nước Việt Nam ở vào tình thế như "ngàn cân treo sợi tóc", thì thực dân Pháp đặt dân tộc ta trước một sự lựa chọn và không cách nào khác buộc dân tộc ta phải đứng lên kháng chiếân để bảo vệ nền độc lập vừa mới giành được. Và rồi, 30 năm sau đó dân tộc ta bước vào hai cuộc kháng chiến đầy cam go và thử thách hiểm nghèo chưa từng có trong lịch sử. Nhưng, để giữ trọn lời thề, với ý chí kiên cường và tinh thần "không có gì quý ơn độc lập tự do" dân tộc ta lại làm nên huyền thoại "Là một nước nhỏ mà đã anh hùng đánh thắng hai đế quốc là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc". Viết tiếp bản hùng ca lịch sử thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước vào thời kỳ mới: Cả nước độc lập, thống nhất và tiến lên CNXH.
     Hơn 3 thập kỷ sau ngày đất nước thống nhất và sau hơn 25 năm đổi mới đất nước chúng ta đã vượt qua thử thách để tìm ra con đường đi lên. Việt Nam được bạn bè thế giới mến phục, coi là biểu tượng của sự ổn định xã hội, tinh thần chiến thắng đói nghèo, đề cao nhân nghĩa trong thế kỷ XXI.
     Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển, đồng thời đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bởi cuộc sống của người dân luôn phải chịu đựng những rủi ro bất ngờ do thiên tai, bão lũ gây ra . Vì vậy, việc việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội là một yêu cầu bức thiết nhằm bảo đảm ổn định chính trị, xã hội và sự phát triển của đất nước.
     Cách đây 67 năm, khi vận nước hết sức khó khăn, nhân dân ta với một niềm tin vào Đảng và Nhà nước cách mạng Việt Nam đã không chỉ vượt qua "sóng gió" mà còn gặt hái nhiều thành quả quan trọng. Phát huy tinh thần ấy, hơn lúc nào hết mỗi người dân phải đặt niềm tin tuyệt đối, tập trung thống nhất, đoàn kết ủng hộ các giải pháp của Đảng và Nhà nước để vượt qua thử thách, tiếp tục chớp thời cơ để phát triển.
     Một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, đó là càng khó khăn thì càng bình tĩnh, càng gắn bó, đoàn kết và càng thông minh, sắc sảo để vượt qua. Điều đó, cho chúng ta niềm tin rằng, nếu chúng ta nghiêm túc nhìn thẳng vào những yếu kém, khắc phục những hạn chế, tồn tại; tạo sự đồng thuận trong xã hội, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin thì không khó khăn nào chúng ta không vượt qua.
      Kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2 tháng 9, chúng ta tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, tạo thế và lực đảm bảo kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.
   Trong tâm khảm của mỗi người dân Việt không ai không khỏi tự hào. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét